Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Гісторыя, Ушачы. Дарэвалюцыйны перыяд

 

Першыя пасяленні людзей на тэрыторыі Ушаччыны з’явіліся 9 – 5 тысяч год назад да н. э., у IV–ІІІ стагоддзі да нашай эры каля вёскі Кублічы існавала гарадзішча днепра-дзвінскай культуры. У ІХ–ХІ стагоддзі з’явіўся курганны могільнік крывічоў каля вёскі Славені. У 1552 годзе вольнае сяло Ушача (Вшача) была ўлічана Полацкай рэвізіяй у маёмасць сыноў Андрэя Сялявы Івана і Багдана, знаходзілася ў Полацкім ваяводстве Вялікага княства Літоўскага.

Геаграфічнае становішча тэрыторыі сучаснага Ушацкага раёна ў значнай ступені спрыяла характару яе гістарычнага развіцця ў межах дзяржаўных структур ранняга сярэднявечча. На поўначы раён мяжуе з Полацкім, на поўдні – з Лепельскім раёнамі. Праз Ушацкі раён працякае рака Ушача, якая ўпадае ў Заходнюю Дзвіну і падзяляе раён на дзве часткі – заходнюю і ўсходнюю. Гэты азёрны край паміж рэкамі Заходняй Дзвіной, Ушачай і Улай і стаў ядром фарміравання тэрыторыі спачатку «княжання» палачан, крывічоў, потым Полацкай дзяржавы. Выгаднае геаграфічнае размяшчэнне Полацкага княства спрыяла хуткаму эканамічнаму і культурнаму развіццю, умацаванню ў якасці незалежнай дзяржавы.

Цікавай старонкай гісторыі Ушаччыны з’яўляецца знаходжанне яе ў складзе Вялікага княства Літоўскага. У межах княства з’явіўся этнонім «літвіны», які абазначаў славянскае і балцкае насеьніцтва Вялікага княства Літоўскага. Вось чаму на Ушаччыне ёсць цэлыя вёскі (Турасполле, Малінаўка і іншыя) многія жыхары якіх носяць прозвішча Літвін. Назва «Белая Русь» замацавалася за ўсходняй часткай сённяшняй Беларусі – Падняпроўем і Падзвіннем, куды і ўваходзіла Ушаччына.

Самую падрабязную геаграфію Ушаччыны ў старажытнасці можна прасачыць на карце М. Ф. Спірыдонава «Полацкае ваяводства ў канцы XVI стагоддзя». На ёй пазначаны населеныя пункты цяперашняга Ушацкага раёна, якія фіксуюцца гістарычнымі крыніцамі: Матырына, Мяніца, Апанаскавічы, Цётча, Усвіца, Лутава, Слаўна, Туроса, Усая, Усвея, Селішча, Пліна, Ушачы, Чарсцвяты, Кугоні, Кублічы, Судзілавічы, Завячэлле, Вялікія Дольцы, Весніцк, Мосар.

У 1624 г. маёнтак Ушачы належаў полацкаму стольніку Юзафу Кляноўскаму, у 1672 г. – Давыду Радзімінскаму-Францкевічу, у 1721 г. – мінскаму ваяводзе Яну Жабе.

У выніку 1-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г. паўночная частка Полацкага ваяводства да Дзвіны з г. Полацкам адышла да Расіі і ўвайшла ў склад Пскоўскай губерні. Левабярэжная частка засталася ў складзе Рэчы Паспалітай. Павятовы сеймік збіраўся ў гэты час у мястэчку Ушачы. Пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай у 1793 г. тэрыторыя Ушаччыны адышла да Расійскай імперыі.

Сучасная тэрыторыя раёна ўваходзіла ў той час у склад Лепельскага павета Віцебскай і Барысаўскага павета Мінскай губерняў. Кубліцкая, Гутаўская, Ушацкая, Чарсцвяцкая воласці адносіліся да Лепельскага, а Вялікадолецкая да Барысаўскага паветаў. На той час меліся мястэчкі Ушачы, Кублічы, Арэхаўна, Селішча.

Далучэнне да Расійскай імперыі амаль нічога не мяняла ў сацыяльна-эканамічным становішчы сялян. Паводле архіўных дакументаў, на Віцебшчыне (у т. л. і на Ушаччыне) на сялян былі ўскладзены цяжкія павіннасці. Яны працавалі на памешчыка 3 дні на тыдзень. Селянін на кані або валах павінен быў узараць сахой 0,5 дзесяціны зямлі, пабаранаваць 2/3 дзесяціны зямлі, перавезці грузу на адным кані ад 18 да 20 пудоў на адлегласць да 23 вёрстаў, перавезці з поля ў пуню 8 коп (у капе 60 снапоў) азімай збажыны, 12 коп ярыны, 8 вазоў сена, засеяць 4 дзесяціны, на 1/4 дзесяціны зжаць збажыну, абмалаціць адну капу азімых, 2 капы яравых і г.д.

У вайну 1812 г. ва Ушачах нейкі час размяшчаўся штаб генерала П. Х. Вітгенштэйна.

На думку доктара гісторыі, прафесара, дырэктара Цэнтра напалеонаўскіх даследаванняў Фернанда Бакура, ва Ушачах з 22 на 23 ліпеня начаваў імператар Напалеон Банапарт.

Вайна 1812 г. прынесла краю вялікія людскія страты і разбурэнні.

Памешчыцкая гаспадарка ў першыя дзесяцігоддзі XIX ст. асноўвалася на феадальнай уласнасці памешчыкаў на зямлю і на працы прыгоннага сялянства. Паводле інвентара 1846 г., у маёнтак Арэхаўна, які належаў памешчыку М. Грабніцкаму, уваходзіла 13 вёсак, 654 сялянскія душы, маёнтак Кублічы складаўся з 15 вёсак, 2241 дзесяціны зямлі і належаў памешчыку Пятру Сяляву. У гэтых, як і ў іншых маёнтках, акрамя прыгону на сялян ускладаліся цяжкія дзяржаўныя павіннасці – падушны падатак, земскі збор, перавозка вайсковых грузаў і г. д. Некаторыя памешчыкі плацілі за сялян падаткі, а патрабавалі адпрацаваць іх у 2–3 разы больш.

Развіццё капіталізму і паглыбленне крызісу феадальна-прыгонніцкай сістэмы, нарастанне барацьбы сялян супраць памешчыкаў і прыгону прымусілі царызм адмяніць у 1861 г. прыгоннае права і правесці зямельную рэформу. Сяляне атрымалі права ўдзельнічаць у палітычным і грамадскім жыцці, заключаць здзелкі, займацца промысламі і гандлем, валодаць рухомай і нерухомай маёмасцю, несці адказнасць перад судом. Пасля рэформы памешчыкі заставаліся ўласнікамі зямлі. Частка яе выдзялялася для надзелу сялян, але, як і раней, яны павінны былі адбываць паншчыну або плаціць памешчыку чынш.

У канцы XIX – пачатку XX ст. у сельскай гаспадарцы Ушаччыны ўладарыла буйная панская ўласнасць. 3 агульнай колькасці апрацоўваемых зямель, лугоў і лясоў звыш палавіны належала памешчыкам і цэрквам. На тэрыторыі цяперашняй Ушаччыны было мноства буйных маёнткаў: графа Забелы – у Белым, графа Грабніцкага – у Арэхаўне, Грыгаровіча – у Жарах, Панцыра – у Вялікіх Дольцах, Сушчынскага – у Малых Дольцах, Пятрышчы – у Кублічах, Маліноўскага – у Чарапоўшчыне, Галавача – у Пліне, Глазковай – ва Ушачах. У сярэднім на кожную панскую гаспадарку прыходзілася каля 8 тыс. дзесяцін сельскагаспадарчых і лясных угоддзяў.

У многіх памешчыцкіх гаспадарках вызначыўся паварот да інтэнсіўных метадаў земляробства і спецыялізацыі вытворчасці. Павялічылася выкарыстанне машын, наём рабочай сілы, асабліва на вінакурных, смалакурных, піваварных заводах, на будаўнічых работах і сплаве лесу. Вінакурэнне стала адной з найбольш важных крыніц даходу для многіх памешчыкаў. Вінакурныя заводы былі ў маёнтках Арэхаўна, Асінаўка, Ляхава, Павулле, Усвея, Якаўкі і інш. У некаторых маёнтках, вёсках працавалі піваварні, сукнавальні, вадзяныя і паравыя млыны.

Умовы «вызвалення» выклікалі масавае абурэнне сялян. Яны адмаўляліся выконваць паншчыну, патрабавалі «сапраўднай волі».

У 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і на Беларусі ўспыхнула нацыянальна-вызваленчае паўстанне супраць царызму, прычынамі якога былі крызіс феадальнага ладу, неабходнасць сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў, імкненне да аднаўлення нацыянальнай незалежнасці. Праграма паўстання прадугледжвала буржуазна-дэмакратычныя свабоды, раўнапраўе ўсіх грамадзян, рэспубліканскія формы кіравання, але не вырашала аграрныя пытанні.

Водгукі гэтых падзей дакаціліся да Ушаччыны. Сялянскія бунты адбыліся ў Жарах і іншых месцах. Многія з ушачан удзельнічалі ў паўстанні. Сярод іх А. І. Вярыга-Дарэўскі, О. М. Грабніцкі, Ф. Ф. Тапчэўскі.

Каб падавіць хваляванні, улады прынялі шэраг рэпрэсіўных мер – устанаўлівалі сакрэтны нагляд за «нядобранадзейнымі» асобамі, учынялі вобыскі, падвяргалі арыштам.

Пасля адмены прыгоннага права ва ўмовах развіцця капіталізму пад націскам грамадскага руху царскі ўрад вымушаны быў правесці некаторыя рэформы і ў галіне асветы. У 1860-я гады пачалі стварацца ў мястэчках і некаторых вёсках сельскія прыходскія вучылішчы, школы пісьменнасці, народныя вучылішчы.

Сацыяльна-эканамічныя ўмовы ў пачатку XX ст. у аснове сваёй заставаліся такімі ж, як у канцы XIX ст. Рэзка абвастрыліся сацыяльныя супярэчнасці, узмацнілася барацьба сялян супраць памешчыкаў і царскага самадзяржаўя. Ва Ушачах палітычную агітацыю вялі гімназісты Сахарцаў, Берман і іншыя. Бунтавалі і сяляне вёсак Арэхаўна, Ваўчо і Заазер'е.

 

ЛІТАРАТУРА:

1. Азоронок, В. Вторжение, или Крепости в междуречье / В. Азоронок // Лепельскі край. – 2017. – 14 лют. – С. 6 ; 21 лют. – С. 6.

2. Барадулін, Р. Паклон табе... / Р. Барадулін // Маладосць. – 1970. – № 11. – С. 118–121.

3. Міхайлаў, А. Ненадзейная воласць. Мінулае Ушаччыны / А. Міхайлаў // Патрыёт (Ушачы). – 1970. – 16 крас. – С. 2 ; 18 крас. – С. 2.

4. Памяць: Ушацкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. К. Кісялёў [і інш.] ; уклад. М. М. Кірпіч ; мастак Э. Э. Жакевіч. – Мінск : Белта, 2003. – 640 с. : іл.

5. У складзе Расійскай імперыі // Памяць: Ушацкі раён : гісторыка-дакументальныя хронікі гарадоў і раёнаў Беларусі / рэдкал.: Г. К. Кісялёў [і інш.] ; уклад. М. М. Кірпіч ; мастак Э. Э. Жакевіч. – Мінск : Белта, 2003. – С. 48–51.

6. Ушачи // Города Беларуси. Витебщина: в некоторых интересных исторических сведениях / Ю. Татаринов. – Минск : Энциклопедикс, 2006. – С. 100–101. – (Беларусь историческая).