Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Студыя эстрадных спеваў «Крэатыў». Аршанскі раён, г. Орша

«Крэатыў» азначае «творчасць», «стварэнне», гэтая назва лепей усяго характарызуе калектыу, яго удзельнiкау і канешне яго кірауніка – Алену Валер'еўну Дземух.

Алена Валер'еўна Дземух, улюбленая ў сваю справу, усе сілы, талент і творчую энергію аддае калектыву народнай студыі эстрадных спеваў «Крэатыў», якой кіруе з 2000 года. Дзякуючы яе прафесiйным здольнасцям і творчаму майстэрству студыі «Крэатыў» за творчае развіцце нацыянальных культурных традыцый і актыўную канцэртную дзейнасць у 2005 годдзе было прысвоена званне «народны аматарскі калектыў».

Iмя калектыва дауно знаёма не толькi аршанскiм слухачам. Галасы удзельнiкаў студыi не раз гучалi на сцэнiчных пляцоуках горада і вобласцi, менавiта яны з'яуляюцца «голасам» аршанскага радыё «Скiф», пазыўныя для якога распрацавала акампанiятар, кампазiтар, аранжыроўшчык студыi Марыя Марачава, а выканауцамi iх сталi удзельнiкi калектыву і кiраунiк студыi Алена Дземух.

Песенны рэпертуар студыi вельмi разнастайны: ад беларускiх фальклорных мелодый да сучасных, у тым лiку і аўтарскiх кампазiцый. Кожны твор, нават шлягеры мiнулых гадоў, калектыў трактуе па-сучаснаму, у арыгiнальнай апрацоуцы, кожны гучыць запамiнальна, эмацыянальна, а галоунае, «крэатыуна».

«Крэатыў» сёння – гэта 30 удзельнiкау ад 8 да 35 лет. Падрыхтоучая группа «Вечны рухавiк» – дзецi ад 8 да 12 год; вакальны праект «Teenager» – падлеткi ад 13 да 15 год; вакальны гурт «Ляночак» 16–18 год, вакальны гурт «CREATIVE» – ад 19 да 35 год. Амаль усе удзельнiкi калектыву арганiчна гучаць у шматлiкiх масавых вакальных праектах, і адначасова з'яуляюцца яскравымi iндывiдуальнымi выканаўцамi.

Заняткi ў студыi складаюцца з цэлага комплексу разнастайных дысцыплiн: iндывiдуальных занятках па вакалу, сцэнiчнай рэчы, сцэнiчнага руху, акцёрскага майстэрства, вакальнага ансамблю. Студыйцы прымаюць актыуны удзел у распрацоуцы сцэнiчных вобразау, з'яуляюцца вядучымi сольных канцэртных праграм калектыву. Усё гэта дазваляе iм развiвацца ў розных творчых напрамках.

Кожны год студыя «Крэатыў» – пастаянны ўдзельнiк усiх святочных гарадскiх мерапрыемстваў, прысвечаных Дню Горада, Дню Незалежнасцi Рэспублiкi Беларусь, Дню аховы дзяцей, гарадскiх урачыстых мерапрыемств, прысвечаных святочным датам. Студыя з'яуляецца пераможцам гарадскiх, абласных, мiжнародных фестываляў і конкурсаў.

За актыўны ўдзел у мерапрыемствах Рэспублiканскага фестывалю-кiрмашу працаунiкоў вёскi «Дажынкi–2008» студыя ўзнагароджана Дыпломам аргкамiтэта фестывалю.

Сумесна з вядучымі радыё «Скiф», студыяй эстраднага танца «ШЭП» і пры падтрымцы аддзела моладзi горада Оршы адбыуся выпускны сольны канцэрт студыi эстрадных спевау «Крэатыу»: «Моладзь – у падарунак любiмаму гораду». На працягу 2 гадзiн на плошчы горада гучалi шлягеры, аутарскiя творы і новыя кампазiцыi, створаныя ўдзельнiкамi студыi.

Студыя «Крэатыу» – гэта сапраўдная творчая майстэрня для пачынаючых «зорачак». Многiя выпускнiкi студыi звязалi сваё жыццё з творчай прафесiяй.

Нельга ўявiць сябе будучыню «Крэатыва» без удзелу і перамог у новых конкурсах, фестывалях і без пошука новых талентаў.

Народная студыя эстрадных спеваў «Крэатыў». г. Орша. Фотаздымак з сайта http://gdkorsha.ruУдзельніца падрыхтоўчай групы «Вечны рухавік». г. Орша. Фотаздымак з сайта http://gdkorsha.ruНародная студыя эстрадных спеваў «Крэатыў». г. Орша. Фотаздымак з сайта http://gdkorsha.ru

ЛІТАРАТУРА

1. Адаменко, В. «Креатив» – значит творчество / В. Адаменко // Трыбуна тэкстыльшчыка (Орша). – 2005. – 12 кастр. – С. 4.

2. Демух, Е. В. Женщина, которая поёт... // Аршанская газета. – 2007. – 25 кастр. – С. 3.

3. Марачёва, В. Приключения «Креатива» в Калининграде / В. Марачёва // Телеком-экспресс (Орша). – 2008. – 10 апр. – С. 31.

4. Семашко, М. Оршанцы покорили «Высоту» / М. Семашко // Аршанская газета. – 2017. – 11 сак. – С. 4.

5. Хомченко, А. Поколение CREATIV / А. Хомченко // Телеком-экспресс (Орша). – 2012. – 12 июля. – С. 22.

6. Шкрабо, Е. Креатив = Творчество / Е. Шкрабо // Телеком-экспресс (Орша). – 2007. – 25 апр. – С. 3