Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Афганистан. Без права на забвение

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Художники Витебщины

Сіньша, заказнік ландшафтны. Расонскі раён

Катэгорыя рэспубліканскі заказнік 
Тып ландшафтны
Раён Расонскі
Год утварэння/пераўтварэння  1996/2014
Нумар і дата пастановы аб утварэнні/пераўтварэнні  Пастанаўленне Кабінета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21 сакавіка 1996 г. № 202

 

Рэспубліканскі ландшафтны заказнік «Сіньша» размешчаны на тэрыторыі Расонскага раёна Віцебскай вобласці. Утвораны ў 1996 годзе. У 2014 годзе пераўтвораны (плошча – 12877 га).

Заказнік – унікальны лесаазёрны комплекс, які ўключае вытокі р. Дрыса і каля 20 азёр, сярод якіх найбольш буйныя (Дрысы, Валоба, Сіньша) аб'яднаны ў адзіную водную сістэму.

Тэрыторыя заказніка з'яўляецца эталонам геамарфалагічнага комплексу Паазерскага абледзянення са шматлікімі камавымі і озавымі пагоркамі, складанымі тэрмакарставымі катлавінамі і лагчынамі. Паміж в. Грышына і в. Мамолі размешчаны ўнікальны па ўзгоркавасці ўчастак (больш за 20 пагоркаў на км2). Розныя па форме, будове, паходжанні пагоркі чаргуюцца з азёрнымі катлавінамі. Самы высокі пагорак на Расоншчыне – гара Гваздіха (224 м) – з'яўляецца геалагічным помнікам прыроды мясцовага значэння.

Гідраграфічная сетка заказніка «Сіньша» прадстаўлена азёрамі, рэкамі, ручаямі і меліярацыйнымі каналамі. Асноўныя вадаёмы – р. Дрыса з прытокамі Нешчарда, Нішча і інш. Адметнай асаблівасцю прыроднага комплексу заказніка з'яўляюцца шматлікія азёрныя катлавіны, якія ўтвараюць дзве паралельныя паласы, выцягнутыя з паўночнага захаду на паўднёвы ўсход. Азёры злучаны паміж сабой пратокамі і ўтвараюць агульную сістэму, якая дрэнажуецца р. Дрыса. Нягледзячы на невялікую глыбіню азёр, вызначаецца значная вышыня схілаў, разнастайнасць і маляўнічасць берагавой лініі.

У тэрыторыю заказніка ўключаны акваторыі 23 азёр: Валоба, Ямна, Глыба, Дрысы, Опціна, Ножніцы, Сіньша, Язьменка, Чорнае, Белае, Карэчна, Кожкі, Плішчана, Чорненькае, Янаўскае, Плеса, Астраўцы, Пралобна, Бродна, Браданок, Шчучае, Соміна і інш.

На тэрыторыі заказніка пераважае лясная расліннасць (больш за 80 % плошчы), якая прадстаўлена пераважна хваёвымі лясамі. Яловыя лясы сустракаюцца мазаічна, буйных масіваў не ўтвараюць. Вялікае распаўсюджванне атрымалі другасныя ліставыя лясы – бародаўчатабярозавыя, асінавыя, шэраальховыя, якія з'явіліся на месцы карэнных хвойных і хвойна-шыракаліставых лясоў. У межах заказніка прадстаўлены нізінныя, пераходныя і верхавыя балоты.

У складзе флоры адзначана 497 відаў вышэйшых сасудзістых раслін, сярод якіх пераважаюць барэяльныя віды. На тэрыторыі заказніка расце 13 відаў сасудзістых раслін, уключаных у Чырвоную кнігу РБ. Флора налічвае значную колькасць гаспадарча каштоўных відаў раслін: лекавых (святаяннік прадзіраўлены, сухацвет пясчаны, чараўнік, буквіца лекавая, рачыкі і інш.), харчовых (маліны, брусніцы, буякі, чарніцы, суніцы), дэкаратыўных (гваздзік, усе віды архідных, званочак разгалісты, кольнік каласісты, казялец, пералеска высакародная і інш.), меданосных.

Віды раслін, уключаныя ў Чырвоную кнігу РБ:

сасудзістыя расліны – меч-трава звычайная, наяда марская, наяда вялікая, хамарбія балотная, гідрыла кальчаковая, падвей стройны, лінея паўночная, аднацветка аднакветкавая, гарлачык белы, вадзяны арэх плывучы, баранец звычайны, касачык сібірскі, сон лугавы.

У межах заказніка адзначана 168 відаў наземных пазваночных жывёл: 9 земнаводных, 5 паўзуноў, 122 птушкі, 32 млекакормячыя. Сярод іх выяўлена 20 відаў жывёл, уключаных у Чырвоную кнігу РБ: 3 насякомыя, 13 птушак, 4 млекакормячыя.

Фаўна заказніка рэпрэзентатыўна адлюстроўвае жывёльны свет лясоў паўночнай Беларусі, якая знаходзіцца ў паўднёвых межах еўрапейскай тайгі, дзе перакрываюцца арэалы многіх ўсходне-еўрапейскіх і сібірскіх відаў. Асаблівасць заказніка – вялікая ўдзельная вага відаў, уласцівых цёмнахваёвым лясам тайговага тыпу, плошча якіх у Беларусі няўхільна скарачаецца. На абмежаванай тэрыторыі дастаткова поўна прадстаўлены тайговы комплекс відаў фаўны Беларусі.

Лясы заказніка насяляюць буры мядзведзь, рысь, заяц-бяляк, глушэц, рабчык, махнаногі сыч, даўгахвостая няясыць, кедраўка, трохпальцы дзяцел, снягір, чыж, малая мухалоўка, чорная сініца, жоўтагаловы каралёк.

Адным з індыкатараў добрай захаванасці лясоў з'яўляецца наяўнасць глушца. Сумарная колькасць дасягае 100 асобін – адзін з самых высокіх паказчыкаў у РБ. На тэрыторыі заказніка вялікая колькасць паляўнічых відаў жывёл: цецярук, рабчык, слонка, казуля, лось і інш.

У рэках і азёрах заказніка жыве 27 відаў рыб. У азёрах Валоба, Глыба, Дрысы, Ножніцы, Опціна найбольш разнастайна прадстаўлена большасць абарыгенных відаў рыб басейна р. Заходняя Дзвіна (лешч, шчупак, плотка і інш.). У вадаёмах Белае, Бродна, Браданок, Кожкі, Плеса, Плішчана (акунь, плотка і інш.) і Карэчна, Чорнае, Янаўскае (карась, лінь) колькасць відаў рыб зніжаецца да 7–10 відаў.

Віды жывёл, уключаныя ў Чырвоную кнігу РБ:

– насякомыя (жужаль менетрые);

– птушкі (чорнаваллёвая гагара, вялікі бугай, чорны бусел, вялікі савук, чорны каршун, арлан-белахвост, малы арлец, скапа, каршачок, шэры журавель, шызая чайка, вераб'іны сыч, беласпінны дзяцел);

– млекакормячыя (гарнастай, барсук, еўрапейская рысь, буры мядзведзь).

 

ЛІТАРАТУРА

1. Высоцкий, В. Когда щедрость не воздравие / В. Высоцкий // Белорусская лесная газета. –1998. – 5 марта. – С. 7.

2. Зелёное море Россонской тайги: заказники «Красный Бор» и «Синьша» / [отв. за вып. О. В. Молодечкин]. – Новополоцк : О. В. Молодечкин, 2012. – 14 с.

3. Синьша // 50 уникальных заповедных территорий Беларуси [Изоматериал] = 50 unique reserved natural territories of Belarus / Н. А. Юргенсон [и др.]. – Минск : БелЭн імя П. Броўкі, 2017. – С. 310–317.

4. Синьша // Заповедные территории Беларуси / сост. П. И. Лобанок. – Минск : БелЭн iмя П. Броўкi, 2008. – С. 350–353.

5. Синьша // Особо охраняемые природные территории Витебской области = Асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі Віцебскай вобласці = Specially protected natural territories of the Vitebsk region : [инф. сб.] / [сост. Г. Горланов]. – [Б. м.] : [Б. и.], [Б. г.]. – С. 6.

6. Синьша // Туристская энциклопедия Беларуси / редкол.: Г. П. Пашков [и др.] ; под общ. ред. И. И. Пирожника. – Минск : БелЭн, 2007. – С. 517.

7. Высшая растительность озера Глыба / Л. М. Мержвинский [и др.] // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2013. – № 3. – С. 68–74.

8. Высшая растительность озера Ножницы / Л. М. Мержвинский и [др.] // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2013. – № 2. – С. 60–66.

9. Высшая растительность озера Синьша / В. П. Мартыненко и др. // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2012. – № 5. – С. 55–60.

10. Гончаров, С. Заказник «Синьша» / С. Гончаров // Голас Расоншчыны. – 2006. – 29 жн. – С. 4.

11. Дединкина, С. Чистые росы Россонского края / С. Дединкина // Родная прырода. – 2010. – № 5. – C. 17–20.

12. Ивченко, Л. Сияют, как алмазы, капли утренней росы... / Л. Ивченко // Віцебскі рабочы. – 2012. – 22 снеж. – С. 7.

13. Морозов, В. «Синьша» – край медведей и редких птиц / В. Морозов // Экологический вестник. – 1998. – 5 мар. – С. 5.

14. Пастернак, Т. К озеру на колясках / Т. Пастернак // Витебские вести. – 2015. – 15 сент. – С. 5.

15. Сохраним природу для будущих поколений / подгот. Н. Максименко // Голас Расоншчыны. – 2015. – 30 мая. – С. 7.

16. Становая, Ю. Л. Первые определения содержания хлорофилла «а» и продукционно-деструкционных характеристик планктона озер республиканского ландшафтного заказника «Синьша» / Ю. Л. Становая // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2010. – № 6. – С. 39–43.

17. Федотов, В. Ландшафтный заказник «Синьша» / В. Федотов // Родная прырода. – 2003. – № 6. – С. 16.

18. Чатыры прычыны наведаць Расоншчыну / падрыхт. С. Любачка // Віцьбічы = Витьбичи. – 2018. – 22 сент. С. 11.

 

СПАСЫЛКІ

arrow Заказник «Синьша»

arrow Республиканский ландшафтный заказник «Синьша»